Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Interdent s.r.o (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující") Prodávající Interdent s.r.o, se sídlem Foerstrova 12/1998 100 00 Praha 10 Kupující Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 489/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen nový Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.interdent.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky

Ceník pro koncového uživatele je umístěn na internetových stránkách kupujícího. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní a jsou cenami pro koncové uživatele. Ceny jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.interdent.cz (dále jen „e-shop")
 • elektronickou poštou na adrese obchod@interdent.cz
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
 • Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy

 • Právo odstoupit od smlouvy na základě § 1829 NOZ má spotřebitel *, který tak může učinit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
  *Upozornění: ve smyslu § 419 NOZ je spotřebitel definován zákonem jako: "každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná", tzn. že zákon toto právo nepřiznává podnikateli, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Je-li smlouva uzavřena mezi podnikateli, je možné ji zrušit či měnit jen dohodou (§ 1759 NOZ).
 • V obou případech je nutno splnit níže uvedené podmínky:
  1. Oznámit prodávajícímu úmysl odstoupit od smlouvy
  2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií dopisu dle bodu a.
  3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.
  5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
  6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX. Platební podmínky

 • Spotřebitel mimo odborné kruhy
  • pouze platbou předem převodem
 • Odborné kruhy
  • na dobírku nebo hotově při osobním dodání nebo osobním odběru
  • možnost platby převodem na fakturu splatností 14 dní (nutná registrace na IČO)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

X. Dodací podmínky

 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud hodnota zboží přesáhne částku 2000 Kč včetně DPH,- nebude kupujícímu účtováno toto přepravné.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu interdent@interdent.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

×

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.

OK
Zjistěte více o cookies zde